Coaching

Nya projekt på gång? Vart vill du nå?
Fastnat?
Vill du göra allvar av dina drömmar?

Professionell coaching ger riktning, fokus och energi. Det är en strukturerad samtalsmetodik, en process och ett förhållningssätt inriktad på mål och lösningar utifrån dig som individ. Vi utgår alltid från dig, dina drömmar, mål och passioner. Vi utgår från att du som klient är resursstark och kreativ och kan finna dina egna lösningar. En professionell coach ger inga råd eller svar. Genom aktivt lyssnande, kraftfulla frågor och tillit till din förmåga stödjer, uppmuntrar och utmanar vi dig att skapa dina egna lösningar och att riva de hinder som kanske står i vägen – så att du kan lyfta och komma dit du längtar och vill.

Coacherna som verkar på Boost  arbetar efter de etiska riktlinjer som ICF satt upp, i detta ingår till exempel att coacher har tystnadsplikt.  ICF, International Coach Federation, är det största internationella branschorganet för coacher. ICF kvalitetssäkrar coaching och coachutbildningar.

www.icfsverige.se