Historik om coaching

Ordet coach lär härstamma från den ungerska byn Kocs (uttalas koach) där det redan på 1500-talet tillverkades en slags galavagn. Vagnen gjorde internationell succé och fick namn efter byn, vilket på engelska blev ”coach”. Ordet kom sedan att få betydelsen ”något som förflyttade människor från en plats till en annan”.

Begreppet coach anammades av idrottsvärlden och har sedan 1900-talets början betytt tränare, eller en person som höjer prestationerna hos laget eller idrottsmannen.

På 1970-talet började begreppet coach flytta ut från idrottens arenor, främst genom engelsmannen Timothy Gallwey. Han var tennistränaren som upptäckte att den svåraste motståndaren var den egna rösten inne i huvudet. Rösten som säger att det här går aldrig… Hans bok ”the Inner Game of Tennis” om mentala bilder spreds snabbt utanför tennisvärlden. Den som först började med coaching inom näringslivet var amerikanen Thomas J. Leonard. Han var finansiell rådgivare som mer och mer började prata med sina kunder om livsdrömmar och planer för livet i stället för penningplaceringar. Han utarbetade tekniker för samtal och övergick till att kalla det för coaching. 1992 grundade han the Coach University.

1995 startades ICF, International Coach Federation, det största internationella branschorganet med syfte att kvalitetssäkra coaching och arbeta för att sätta en hög etisk standard inom professionen coaching. ICF godkänner coachutbildningar och coacher och arbetar för att höja standarden i branschen. ICF har 14 000 medlemmar över hela världen.

I Sverige idag finns en professor i coaching, Carl-Axel Hageskog, vid institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Och i Uppsala finns doktorand Patrik Grimlund vid företagsekonomiska institutionen. Vi ser fram emot att mer forskning bedrivs kring coaching och fler resultat om coachingens effekter.

För mer information om coaching eller om forskning kring coaching se www.icfsverige.se

Referenser:
Susann Gjerde, Coaching, vad –varför-hur?
Thomas J. Leonard, The Portable Coach
Timothy Gallwey, The Inner Game of Tennis