Karriärcoaching

Vill du gå vidare i din karriär men vet inte hur?
Vill du veta mer om dina styrkor och utvecklas i din yrkesroll?
Behöver du ett bollplank?

Med en coach får du hjälp att hitta fram till det du verkligen vill göra och inte bara måste.

Du får en opartisk person att tala med som kan ställa frågor om dina drömmar, önskejobb och vad det betyder att gå vidare i karriären och om vad som är viktigt för dig personligt, ekonomiskt och i förhållande till omgivningen.

Med en coach går processen fortare. Du får snabbt klart för dig både vad du vill och vad du behöver göra. Vägen blir klarare och mer strukturerad. Du får större kraft att göra de förändringar du behöver.

Vi erbjuder karriärcoaching för dig som vill byta eller komma vidare med din karriär. Vi jobbar strukturerat och målmedvetet med både de praktiska och mentala verktyg du behöver.