Mentorcoaching

Vilket är ditt nästa steg i din coachutveckling?

Syftet med mentorcoaching är att utveckla hur du arbetar med de olika coachverktygen och att stärka dig i din professionella coachroll.

Vi erbjuder mentorcoaching för dig som är professionell coach, blivande professionell coach eller för dig som använder coaching som en del i din yrkes- eller ledarroll.