Hållbar utveckling

Idag talas det mycket om hållbar utveckling. Begreppet lanserades redan 1987 i den sk Brundtlandrapporten, utarbetad av FN:s Världskommission.

När vi så talar om hållbar utveckling ur ett mänskligt perspektiv menar vi en personlig utveckling som tar hänsyn till människans alla dimensioner, ger positiva effekter för dig själv och din omgivning och håller över längre tidsperspektiv.

Vår modell har tre områden som kretsar kring den visdom som vi menar finns tillgänglig hos alla. De erfarenheter människan har, tillsammans med intuition och tid för reflektion skapar grund för medvetenhet, lärande och egna aktiva val. Det behövs även tydliga mål, en plan och handlingar för att nå hela vägen fram. Kanske tar det lite längre tid men det blir en utveckling som är hållbar – ur ett mänskligt perspektiv. Och när processen väl har startat, tenderar den att fortsätta…

Visdom

Många kloka tänkare har funderat kring visdom och dess betydelse. I samband med vårt eget arbete kring hållbar utveckling blev det även för oss ett betydelsefullt begrepp och vi vill gärna dela med oss några av våra tankar.

Vi menar att visdom är något vi alla har tillgång till och möjlighet att utveckla. Visdom är ett djupare begrepp än kunskap. Man skulle kunna säga att visdom är när kunskaper och erfarenheter kombineras med intuition och reflektion i en beslutsprocess som syftar till att göra gott; för sig själv, andra och bidra till en bättre värld.

För att nå dit behövs förmodligen ett sinne öppet för nya tankar och perspektiv, vilja och mod, en portion självkännedom och en hel del ödmjukhet inför sig själv och andra och inför att man inte alltid har svaren….

Så här långt är vi just nu. Visdomstanken finns med som en följeslagare i vårt fortsatta arbete med Boost, och vi tar gärna emot nya tankar och perspektiv kring begreppet visdom.