Utbildning

Vi erbjuder företagsintern utbildning och öppna kurser. På företaget kan det vara ett team, en hel avdelning eller något helt tredje. Vi tar utgångspunkt i er situation, de utmaningar och de processer ni står inför. Vi startar alltid med en behovsanalys och målet sätts utifrån vad ni vill uppnå.

I våra kurser får deltagarna teoretisk kunskap kombinerat med många praktiska övningar samt tillfälle till reflektioner, enskilt och gemensamt i grupp. Vi använder coachande pedagogik vilket innebär att vi utgår från individens egna kunskaper och erfarenheter för att skapa lärande och hållbar utveckling. Som deltagare är du delaktig och sätter individuella mål för ditt lärande. Vi använder coachande verktyg så som att lyssna aktivt, ställa kraftfulla frågor, skapa medvetenhet och utforma handlingar som leder mot målet – och inte minst att fira framsteg.

Som pedagoger och professionella coacher vet vi betydelsen av att ta hänsyn till människors olika lärostilar och intelligenser. Våra kurser är utformade för att ge mesta möjliga förutsättningar till medvetenhet och lärande. Vi har en orubblig tro på människans förmåga till utveckling.