Coachande kommunikation

Coachande kommunikation

Hur gör ni på er arbetsplats för att förhålla er till varandra, till mål och resultat?
Vad skulle det göra för skillnad om ni kunde ta fram den största potentialen hos var och en på er arbetsplats?

Workshopen Coachande kommunikation ger er en modell som ni kan använda på arbetsplatsen, i det lilla teamet eller den stora organisationen. Syftet är att stärka både individen och gruppen och att gjuta grund för god kommunikation och goda resultat.

Ni får praktiska och konkreta verktyg att använda direkt i verksamheten för att skapa en kreativ, fokuserad och glädjerik miljö. Med fokus på att se potentialen hos varje medarbetare och att riva hinder och se möjligheter arbetar ni med individuellt och gemensamt uppsatta mål. Vi startar processen med en behovsanalys och utgår från er situation.

Låter det intressant? Kontakta oss