Inspirationsföreläsningar

Vi håller regelbundet inspirationsföreläsningar om olika ämnen som berör och engagerar inom vårt område. Om coachande kommunikation, om mentala strategier eller om hur du kan låta tiden bli din vän.

Kontakta oss om du vill att vi ska komma ut till ditt företag och hålla inspirationsföreläsning