Värdegrund

Boosts värdegrund och människosyn är….

att människor har lika värde och ska bemötas med respekt som värdefulla individer
att människan vill bidra till samverkan
att människan vill och har förmåga att ta ansvar för sin egen utveckling
att människan har tillgång till en personlig visdom
att människor gör sitt bästa utifrån de förutsättningar som finns just nu
att människan har möjlighet att välja förhållningssätt och tanke

Värdegrunden ligger som ett fundament i Boost och vi använder det konkret i våra kurser och i vår coaching. All vår verksamhet utgår från det värderingsfria mötet och en obändig tro på människans förmåga. Helhetssyn, kontinuitet och personligt engagemang genomsyrar allt vi gör. Vi brinner för att arbeta med människan och att ge plats för människans resurser, både för den enskilde och i dialogen människor emellan.